Blandad konsument och skatteinformation.
  Råd & Rön
  Sveriges Konsumentråd Samarbetsorganisation för konsumentrådgivning
 Konsument göteborg
 Konsumentverket
C I N T - Consumer Intelligence Sveriges största organisation för konsumeninformation
Wisar Wägen ur Wardagskaos
Total hjälp att reda ut kaoset hemma

 Resor  En Charterresenärs vedermödor.       OBS:Inte mina!