Sökmotorer:
Svenska
  Sökmotor                      Några positiva omdömen                                                           och några negativa.

 Eniro
 Receptsök, se andras sök, portalen Passagen, många svenska sidor
 Varierande kvalitet
 Eniro
 Spanaren, se vad andra söker efter 
 
 Altavista
 Snabb, översättning, specialsök, barnvaktsfilter, ej döda länkar
 Varierande kvalitet
 Euroseek
 Nyheter, horoskop
 Söker bara i Europa, få träffar, många döda länkar
 Google
 Sidorna cachas, bra urval
 - - -
 Hotbot
 Lättarbetad, specialsök, se vad andra sökt, lätt att skräddarsy sök
 Krånglig, många döda länkar
 MSN
 Portalen MSN, sök efter filtyper
 Svåranvänd
 Preppens Söksida
  - Den enda Startsida du behöver.
 
 ask
 Ask Jeeves  Home
 
 Spray
 Netscape by Lycos 
 
 EuroSeek - Cool Sites
 
 
 RapidSearch
 
 

 Gula sidorna
 GP Sökverktyg
 Svenska Sökverktyg
 SUNET-s Webbkatalog
 Bizbook
  J_u_r_e_k_a_._n_e_t     Sökmotorn som hjälper dig hitta rätt.
 
 

Engelskspråkiga

 Sökmotor                Några positiva omdömen                                                                                                                  och några negativa
 Fast Search
 Kan söka på enbart svenska siter, snabbast, enkel,  specialsök, barnvaktsfilter
 Varierande kvalitet 
Northern Light  Affärsinriktad, ställa frågor
 Bara på engelska


Länk-sidor
  Computer Club Sweden  Skolverket:  Länkskafferiet
 Södertälje dataförening
 Flashback Webguide
 SUNETs förteckning över Svenska WWW-sidor   

och Start-sidor:
  Sverige.nu       Sverige.nu 100 topp        Svenska sidor
 Torget
 Passagen
 100.nu - En svensk sökkatalog  MicroSoft Net
 Spray
 Lycos Pictures and Sounds
 Everyday   Yahoo