Datainspektionen och om personregister  Post- och Telestyrelsen 

 Riksdagen   SverigeDirekt - den offentliga sektorns gemensamma webbplats
 Samhällsguiden. Hjälper dig hitta bland offentliga sidor    Barnombudsmannen
 Sverige.nu  Statskontoret  Sverige.com   Jorden Runt - Varje Dag

 Skatteverket
 Arbetarskyddsstyrelsen  SMHI   Socialstyrelsens hemsida

 Hallands landsting  Landstinget Halland Webbisar
 Sjukreselinjer i Halland
 Länsstyrelsen i Halland
 Länsstyrelserna  

 Göteborg stads telefonkatalog    Har fortfarande inte kommit i drift!
 Göteborgsluften   Göteborgs stad  ADB-kontoret i Göteborg

 Premiepansionsmyndighten   
 Riksbanken   Tull - Kust
 Försäkringskassan  Brottsförebyggande rådet   AMF
 Kommunförbundet   Välkommen till Lantmäteriet. Även kartor och flygfoton.

 

 Statistiska Centralbyrån - SCB  Posten  För EU-röstare
 Vägverket  Svensk Bilprovning  
 Direktsvar - myndighetsinfo för småföretag


 Skolverket
 Skoldatanätet Lexin  Automatisk studiekatalog  Syoguiden