Några exempel på hur bilisterna i Göteborg försätts i farliga och besvärliga situationer.
Politikernas ide om hur biltrafikanter skall tvingas över till en dåligt fungerande kollektivtrafik.

Vasagatan vid Achebergsgatan.

 


 
 
 
 

St. Sigfridsgatan

 
 
 
 
 


 

Vid Stenpiren


 
 

Obs höjden på kantstenen! Se mobiltelefonen.